Eko Energia, s. r. o.

je držiteľom rozhodnutia o povolení na predmet podnikania "výroba tepla, rozvod tepla" č. 2006T0124. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre 787 bytov a pre nebytové priestory (škola, kultúrne stredisko, atď) v Kanianke, čo predstavuje cca 2 500 klientov. Priemerná ročná spotreba tepla pre vykurovanie a pre prípravu TÚV týchto odberateľov je 37 500 GJ.

Stránky sú v rekonštrukcii...

Stránky priebežne dopĺňame,
prosíme návštevníkov o strpenie.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE