Novinky

 • Skutočná cena tepla 2021

  SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2021. Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €. Výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala na prelome  ...

  Publikované na5.04.2022 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2021
 • ZBERNÝ DVOR

  OTVÁRACIE HODINY – ZBERNÝ DVOR Zberný dvor v obci Kanianka bude v roku 2022 otvorený   nasledovne: PONDELOK:    Z A T V O R E N É UTOROK: 8:00 hod. – 16:00 hod. STREDA:   8:00 hod. – 16:00 hod. ŠTVRTOK: 8:00 hod. – 16:00 hod. PIATOK: 8:00 hod. – 16:00 hod. SOBOTA:  8:00 hod. – 16:00 hod. NEDEĽA:    Z A T V O R E N É Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.

  Publikované na5.01.2022 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na ZBERNÝ DVOR
 • Nepovolené montáže klimatizácií.

  OZNAM PRE VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV. Správcovská spoločnosť Eko Energia s.r.o. preveruje  montáž klimatizácie, ktorá bola namontovaná na zateplenú fasádu bytového domu bez súhlasu vlastníkov bytov a správcu bytového domu. Vlastníka bytu sme vyzvali, aby predmetnú klimatizáciu odstránil, alebo predložil súhlas ostatných vlastníkov bytov a NP. Ich rozhodnutie podporil aj Honda Plants. Správcovská spoločnosť žiada, aby ostatní vlastníci bytov a NP  v žiadnom prípade nemontovali na fasádu bytového domu klimatizácie, satelity a iné technické zariadenia, pretože podľa § 11 ...

  Publikované na13.07.2021 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Nepovolené montáže klimatizácií.
 • Skutočná cena tepla 2020.

  SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2020. Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €. Výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala na prelome  ...

  Publikované na11.06.2021 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2020.
 • Skutočná cena tepla 2019.

  SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2019. Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €. Výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala ...

  Publikované na21.05.2020 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2019.
 • Skutočná cena tepla 2018.

  SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2018. Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €. Spoločnosť Temming, a.s. sa zaviazala, že počas doby nájmu nebude zvyšovať cenu ...

  Publikované na16.05.2019 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2018.
 • Cena tepla 2019.

  Cena tepla na rok 2019. Spoločnosť Termming, a.s. ako výrobca tepla z centrálneho zdroja tepla v  obci Kanianka, predložila koncom roku 2018 správcovskej spoločnosti Eko Energia s.r.o. novú cenu tepla platnú na rok 2019: Cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla : 0,050 €/kWh bez DPH Cena fixnej zložky maximálnej ceny tepla : 189,9951 €/kWh bez DPH Nová cena tepla na rok 2019 zohľadňuje všeobecne známe skutočnosti o zvýšení cien vstupných energií potrebných pri výrobe tepla ako sú ...

  Publikované na14.01.2019 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Cena tepla 2019.
 • Zmena výrobcu tepla.

  Dňom 1.9.2016 na základe nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Eko Energia, s.r.o. a spoločnosťou Termming, a.s. zo dňa 30.6.2016 ktorej predmetom je „ Prenájom a modernizácia tepelného hospodárstva obce Kanianka „ za účelom stabilizácie výroby a dodávok tepla, došlo k zmene výrobcu tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť Eko Energia, s.r.o., ako zástupca vlastníkov bytov sa zmluvne zaviazala s výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody spoločnosťou Termming, a.s. aj naďalej zabezpečovať pre vlastníkov bytov a ...

  Publikované na12.10.2016 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Zmena výrobcu tepla.
 • Naladenie televíznych programov v DVB-C .

  DVB-C je štandard digitálneho televízneho vysielania v sieťach káblových televízií. Systém je kódovaný pomocou MPEG-2 a MPEG-4. K príjmu DVB-C je potrebný buď televízor s tunerom DVB-C alebo set-top box DVB-C (na obrázku). Je tu možnosť objednať set-top box na príjem DVB-C od firmy TELSAT s.r.o. Prievidza ...

  Publikované na4.03.2015 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Naladenie televíznych programov v DVB-C .
 • Príjem žiadateľa o nájomný byt a žiadateľa o predĺženie nájomnej zmluvy.

  Minimálny mesačný príjem : Minimálny mesačný príjem nájomcu, prípadne mesačný príjem domácnosti nájomcu podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov), je vyšší ako stanovené životné minimum, zvýšené o sumu 149,37 €. Mesačný príjem ...

  Publikované na28.03.2014 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Príjem žiadateľa o nájomný byt a žiadateľa o predĺženie nájomnej zmluvy.
Stránka 1 z 212