Poradíme Vám

 • Ukončenie analógového vysielanie RTV Prievidza !!!

  Dňa 30.11.2012 bolo ukončené terestriálne analógové vysielanie regionálnej televízie Prievidza - príjem cez anténu. V bytových domoch v Kanianke nebude možné túto televíziu sledovať. Viac informácii na http://www.rtvprievidza.sk/ alebo tu .

  Publikované na2.12.2012 | Od: | Kategórie: Novinky,Poradíme Vám | Komentáre vypnuté na Ukončenie analógového vysielanie RTV Prievidza !!!
 • Ako narastá dlh neplatiča

  Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôr by sa mal správca v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd? Výška dlhu nie je rozhodujúca. Záleží na rozhodnutí veriteľa, kedy je daný stav už neúnosný a môže to spôsobiť ďalšie problémy. Dlžné platby za služby spojené s užívaním bytu predstavujú peňažný dlh. Veriteľovi vzniká právo požadovať od dlžníka popri plnení aj poplatok z omeškania. Neuhradenie platieb za služby spojené s užívaním bytu dostáva ...

  Publikované na16.07.2012 | Od: | Kategórie: Poradíme Vám | Komentáre vypnuté na Ako narastá dlh neplatiča
 • Má význam šetriť, ak nešetria susedia?

  Jedným zo základných problémov dosahovania úspor tepla v bytových domoch je adresnosť spotreby a platieb za vykurovanie, resp. vyhodnotenie spotrieb a úspor dosahovaných užívateľmi jednotlivých bytov. Príkladom adresnosti platieb sú platby za iné médiá: elektrickú energiu, plyn. Každý byt má ich spotrebu meranú individuálne, každý je individuálnym odberateľom. Je to možné vďaka ich vlastnostiam - sú transportovateľné len po vedeniach a ich spotreba je úplne kontrolovateľná. Situácia v dodávke tepelnej energie ...

  Publikované na16.07.2012 | Od: | Kategórie: Poradíme Vám | Komentáre vypnuté na Má význam šetriť, ak nešetria susedia?
 • Ako znížiť náklady na vykurovanie

  (Pravda; 14/03/2008; s.: 4; Juraj Šmelík ) Všetci dobre vieme, koľko býva v domoch otvorených okien, a to aj počas najsilnejších mrazov. Je to spôsob "regulácie" izbovej teploty pri prekurovaní a nefunkčných zhrdzavených ventiloch vykurovacích telies. Takýmto spôsobom uniká von oknami 30 až 50 % tepla. Väčšina domov bola postavená v čase, keď sa teplo nepovažovalo za tovar a jeho cena bola zanedbateľná. Na vykurovaciu sústavu sa kládla jediná požiadavka - vykúriť ...

  Publikované na14.07.2012 | Od: | Kategórie: Poradíme Vám | Komentáre vypnuté na Ako znížiť náklady na vykurovanie