Novinky

Cena tepla 2019.

Publikované na14.01.2019 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Cena tepla 2019.

Cena tepla na rok 2019.

Spoločnosť Termming, a.s. ako výrobca tepla z centrálneho zdroja tepla v  obci Kanianka, predložila koncom roku 2018 správcovskej spoločnosti Eko Energia s.r.o. novú cenu tepla platnú na rok 2019:

  • Cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla : 0,050 €/kWh bez DPH
  • Cena fixnej zložky maximálnej ceny tepla : 189,9951 €/kWh bez DPH

Nová cena tepla na rok 2019 zohľadňuje všeobecne známe skutočnosti o zvýšení cien vstupných energií potrebných pri výrobe tepla ako sú zemný plyn a elektrická energia. Cena je stanovená na základe platných cenových predpisov a bola schválená úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Uvedená cena nemusí byť pre spotrebiteľov tepla z centrálneho zdroja tepla konečná. Skutočná cena tepla za rok 2019 (na základe ktorej Vám naša spoločnosť urobí vyúčtovanie) bude výrobcom tepla oznámená až po uplatnení všetkých oprávnených nákladov vynaložených pri výrobe tepla v roku 2019. Skutočná cena tepla nemôže byť vyššia ako je úradom pre reguláciu (URSO) schválená. Ale ak výrobca tepla splní prísľub, že pri výrobe tepla v roku 2019 bude vo väčšej miere využívať biomasu (drevoštiepku) na úkor zemného plynu, tak skutočná cena tepla môže byť aj nižšia. Dodržiavanie prísľubu budeme priebežne sledovať a spoločne veríme, že skutočná cena tepla za rok 2019 bude nižšia ako hore uvedená.

V Kanianke dňa 14.1.2019

Komentáre sú uzavreté.