Výroba tepla

Eko Energia s.r.o. PK29 PK30
Počet kotlov 2+1 3
Celkový výkon kotolne (kW) 2000
700
3000
Typ kotlov PGVE 100
BIOFIRE HERZ
PGEV 100
Typ horákov PHD 120PZ PHD 120PZ
Rok spustenia do prevádzky 1987 1988
Požadovaný výkon okruhu pri využití maxima 2200hod/rok (kW) 3 181 2 270
Ročné využitie inštalovaného výkonu v roku 2005 (hod) 1277 1468
Ročné využitie inštalovaného výkonu v roku 2005 (%) 69,2 49,3