Články

Prehľad ročnej spotreby tepla 2006-15

Publikované na10.02.2014 | Od: | Kategórie: Články | Komentáre vypnuté na Prehľad ročnej spotreby tepla 2006-15
PK29
Výroba tepla v MWh Predaj tepla v MWh na ÚK Predaj tepla v MWh na TÚV Spotreba plynu v m3 Výroba tepla z biomasy v MWh
2006  5 599,177  3 308,377  529,088  587 858 0,000
2007 4 962,922 2 769,188 1 195,138 521 065 0,000
2008 4 211,400 2 368,811 1 236,600 490 150 0,000
2009 3 940,600 2 228,056 1 122,300 455 005 0,000
2010 4 129,920 2 314,753 1 174,518 184 078 2 499,100
2011 3 203,463 2 019,683 1 183,780 102 946 3 012,400
2012 3 093,235 1 981,835 1 111,400 101 419 2 891,600
2013 3 065,732 1 955,702 1 110,030 101 729 2 879,705
2014 2 558,462 1 479,203 1 079,259 63 412 2 730,360
2015 2 976,66 1 875,50 1 069,58 71 962 3 405,09
PK30
Výroba tepla v MWh Predaj tepla v MWh na ÚK Predaj tepla v MWh na TÚV Spotreba plynu v m3
2006 5 064,372 3 024,183 411,775  531 701
2007 4 654,075 2 662,275 1 216,613 488 665
2008 3 837,700 2 307,900 1 329,000 461 133
2009 3 465,900 2 027,444 1 210,800 407 761
2010 3 468,800 2 048,833 1 134,600 410 499
2011 2 810,539 1 729,239 1 081,300 387 210
2012 2 791,733 1 706,433 1 085,300 380 187
2013 2 722,778 1 636,778 1 086,000 361 183
2014 2 393,928 1 329,500 1 064,428 309 176
2015 2 642,13 1 580,44 1 044,79 335 759
PK29
PK30
Výroba tepla v MWh Predaj tepla v MWh na ÚK Predaj tepla v MWh na TÚV Spotreba plynu v m3 Výroba tepla z biomasy v MWh
2006 10 663,549 6 332,560 940,863  1 119 559 0,000
2007 9 616,997 5 431,463 2 411,751 1 009 730 0,000
2008 8 049,100 4 676,711 2 565,600 951 283 0,000
2009 7 406,500 4 255,500 2 333,100 862 766 0,000
2010 7 598,720 4 363,586 2 309,118 595 787 2 499,100
2011 6 014,002 3 748,922 2 265,080 490 156 3 012,400
2012 5 884.968 3 688,268 2 196,700 481 606 2 891,600
2013 5 788,510 3 592,480 2 196,030 462 912 2 879,705
2014 4 952,390 2 808,703 2 143,687 327 588 2 730,360
2015 5 618,79 3 455,95 2 114,36 407 721 3 405,09

Rok 2006 bol rokom , kedy sa zmenila dodávka tepla a teplej vody zo sekundárnej prevádzky na prevádzku primárnu . To znamená,že sa namontovali do domov výmenníkové stanice v ktorých sa vyrába teplá voda z primárneho okruhu cez výmenníky, ktorá sa reguluje cez automatiku na požadované parametre a rovnako sa reguluje aj ústredné kúrenie. Týmito opatreniami sa zlepšila kvalita služieb pre dodávku teplej vody a aj pre vykurovanie. V roku 2010 sme sprevádzkovali kotol na biomasu , čím sme znížili spotrebu plynu a tým sme znížili závislosť na dodávke plynu a obmedzili nárast cien tepla .

Komentáre sú uzavreté.