Služby

Eko Energia, s.r.o.

je správcovská spoločnosť vykonávajúca svoju podnikateľskú činnosť na základe voľnej živnosti, ktorej hlavným predmetom je SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU. V roku 2017 bola naša spoločnosť zapísaná do zoznamu správcovských spoločností.

Od svojho vzniku až do roku 2016 naša spoločnosť okrem už uvedenej správy bytov vyrábala  a dodávala teplo a teplú vodu v systéme centrálneho vykurovania v obci Kanianka.