Zákony o správe bytov

 • Novela č.151-1995 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela_c158-1998 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.173-1999 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.268-2007 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.367-2004 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Nnovela č.400-2002 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Novela č.469-2005 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, /filesktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
 • Zákon č.182-1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Novela č.358-2009 vyhlášky 630-2005 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody
 • Vyhláška URSO o štandarde kvality dodávaného tepla
 • Výnos URSO č.01-2009
 • Výnos URSO č.06-2009
 • Výnos URSO č.01-2010
 • Výnos URSO č.06-2010
 • Zákon 476-2008 o energetickej efektívnosti
 • Zákon 555-2005 o energetickej hospodárnosti budovi