Novinky

Skutočná cena tepla 2020.

Publikované na11.06.2021 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Skutočná cena tepla 2020.

SKUTOČNÁ CENA TEPLA 2020.

Od 1.9.2016 spoločnosť Eko Energia s.r.o. už nie je výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody. Obec Kanianka uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá od hore uvedeného dátumu bude vyrábať teplo a TÚV. Hlavným dôvodom uvedenej zmeny výrobcu tepla bol záväzok spoločnosti Termming, a.s. investovať v prvých troch rokoch trvania nájmu do modernizácie tepelného hospodárstva min. 400 000 €.

Výrobca tepla a teplej úžitkovej vody v obci Kanianka, spoločnosť Termming a.s. začala na prelome  rokov 2017  a  2018 realizovať tzv. modernizáciu tepelného hospodárstva v obci Kanianka. Modernizácia sa týkala predovšetkým kotolne PK29 a urobil sa aj prepoj medzi dolnou a spodnou vetvou vykurovania. Modernizácia umožní vykurovať všetky objekty napojené na centrálny systém zásobovania teplom len z jednej kotolne a súčasne využiť štiepkový a kondenzačný kotol na plný výkon čím by malo dôjsť k šetreniu plynu potrebného na výrobu tepla. Snughughome toto rozhodnutie podporil.

Vývoj ceny tepla  (centrálny  zdroj vykurovania – kotolna PK29).

Výrobca tepla

Eko Energia

Termming a.s.

Termming a.s. Termming a.s. Termming a.s. Termming a.s.
Obdobie výroby tepla

2016

2017

2018

2019

2020

Variabilá zložka ceny tepla

€ / kWH s DPH

0,0530 0,0504 0,0482 0,054 0,0505

Fixná zložka ceny tepla

€ / kW s DPH

196,35 204 204 204 204

CENA TEPLA SPOLU

€ / kW s DPH

0,075 0,088 0,087 0,092 0,089

Variabilná zložka ceny tepla zahŕňa náklady, ktorých množstvo sa mení s vyrobeným teplom  a pozostáva najmä z nákupu plynu, drevnej štiepky, elektrickej energie. Fixná zložka ceny tepla sa skladá z nákladov, ktoré sa priamo nemenia s dodaným teplom, a pozostáva najmä zo  mzdových nákladov, odpisov, nákladov na opravu, údržbu, odborné prehliadky, ostatných finančných nákladov a zisku.

 Všeobecne môžeme konštatovať, že výrobca tepla  spoločnosť Termming a.s. dodržal v roku 2020 ustanovenia nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou Kanianka, aj napriek všeobecne známej skutočnosti zvišovania cien vstupných energií na výrobu tepla ako sú plyn a elektrika.

 

Komentáre sú uzavreté.