Novinky

Zmena výrobcu tepla.

Publikované na12.10.2016 | Od: | Kategórie: Novinky | Komentáre vypnuté na Zmena výrobcu tepla.

Dňom 1.9.2016 na základe nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Eko Energia, s.r.o. a spoločnosťou Termming, a.s. zo dňa 30.6.2016 ktorej predmetom je „ Prenájom a modernizácia tepelného hospodárstva obce Kanianka „ za účelom stabilizácie výroby a dodávok tepla, došlo k zmene výrobcu tepla a teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť Eko Energia, s.r.o., ako zástupca vlastníkov bytov sa zmluvne zaviazala s výrobcom tepla a teplej úžitkovej vody spoločnosťou Termming, a.s. aj naďalej zabezpečovať pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov teplo a teplú úžitkovú vodu za nezmenených podmienok.
Spoločnosť Termming, a.s. má záujem v rámci svojho pôsobenia v obci Kanianka investovať prostriedky na zlepšenie stavu tepelného hospodárstva v oblasti výroby tepla a rozvodov tepla, za účelom zvýšenia efektivity výroby a distribúcie tepla pri súčasnej stabilizácii ceny tepla v obci.

„ Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení“ je uverejnená na webovej stránke spoločnosti Eko Energia s.r.o.

Komentáre sú uzavreté.